1 2 3 45678
 

Mirë se vini!

 • Kurset janë për gjithë entuziastët, që kanë durim dhe vullnet për të mësuar.
 • Këto trajnime i kemi formuar duke u bazuar në përvojën tonë profesionale me idenë që ju të "Mesoni, krijoni, fitoni!".
 • Produktin, që ju e krijoni hap pas hapi gjatë trajnimit, duke e mësuar mjeshtrinë e punës për tre muaj, lirisht mund ta shitni në treg me një çmim që do t'ua kthej menjëher investimin që e bëni.
 • Kurset mbahen në Prizren, por mund të organizohen edhe në qytete tjera nëse ka grupe të interesuara.
 • Trajnimet që ne i ofrojmë...

  1. WEB Faqe DINAMIKE [ PHP & MySQL ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik dhe i përgjithshëm për HTML, PHP, MYSQL, CSS, për procedurat e regjistrimit të domainit, hostimgu, SEO optimizimi. Ky kurs përfshinë ndërtimin e një web faqes dinamike prej fillimit.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të vijuar më lehtë kursin, rekomandojmë që ta merrni me vete llaptopin tuaj

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 72 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 123 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  2. FAQOSJA E REVISTAVE, LIBRAVE, GAZETAVE, BROSHURAVE [ Quark XPress ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik për dizajnimin grafik të librave, revistave, gazetave, etj. përmes programeve Quark Xpress, Adobe Photoshop, Corel Draw. Ky kurs përfshinë dizajnimin grafik dhe përgatitjen për shtypshkronjë të një reviste dhe të një libri prej fillimit.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 65 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 18 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  3. FAQOSJA E REVISTAVE, LIBRAVE, GAZETAVE, BROSHURAVE [ In Design ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik për dizajnimin grafik të librave, revistave, gazetave, etj. përmes programeve In Design, Adobe Photoshop, Corel Draw. Ky kurs përfshinë dizajnimin grafik dhe përgatitjen për shtypshkronjë të një reviste dhe të një libri prej fillimit.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 65 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 12 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  4. Flash loja "Milioneri" [ Adobe Flash dhe Action Script ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik për ndërtimin e një aplikacioni përmes programeve Flash 8 dhe Action Script 2.0. Ky kurs përfshinë hapat prej fillimit deri në fund të krijimit të kuizit milioneri.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 105 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 67 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  5. Riparimi i kompjuterit [ Hardveri, Formatimi, Instalimi ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik për riparimin e kompjuterit dhe të llaptopit. Ky kurs përfshinë hapat e prezantimit dhe njohjes së hardverit dhe instalimin e softverit si: Windows XP, 7, 8, Windows Server, konfigurimin e sistemit operativ, instalimin e sistemit operativ Linux etj..
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 65 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 13 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  6. Web faqe statike [ HTML ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik dhe i përgjithshëm për HTML, për procedurat e regjistrimit të domainit, hostimgu, SEO optimizimi. Ky kurs përfshinë ndërtimin e një web faqes statike prej fillimit.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të vijuar më lehtë kursin, rekomandojmë që ta merrni me vete llaptopin tuaj

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 48 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 4 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  7. PROGRAMI ARKA [ MS ACCESS, VBA ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik dhe i përgjithshëm për MS ACCESS, duke përdorur edhe pak VBA skkriptim. Ky kurs përfshinë ndërtimin e një aplikacioni ARKA prej fillimit, përafërsisht sikurse ajo te kompjuterët e rkave të qendrave tregtare. Hap pas hapi përmes këtij kursi ju do ta mësoni MS Access-in.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të vijuar më lehtë kursin, rekomandojmë që ta merrni me vete llaptopin tuaj

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 105 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 7 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  8. PROGRAMI PAGAT DHE PENSIONET [ MS EXCEL, VBA ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik dhe i përgjithshëm për MS EXCEL, duke përdorur edhe pak VBA skkriptim. Ky kurs përfshinë ndërtimin e një aplikacioni për llogaritjen e tatimeve në paga, pensionet, honorarin etj. Hap pas hapi përmes këtij kursi ju do ta mësoni MS Excel dhe do ta ndërtoni një aplikacion për paga.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të vijuar më lehtë kursin, rekomandojmë që ta merrni me vete llaptopin tuaj

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 95 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 5 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  9. FORMATIMI I KOMPJUTERIT DHE INSTALIMI I SISTEMIT OPERATIV
  [ WINDOWS, LIUX ]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 shkurt 2016

  - Është kurs bazik dhe i përgjithshëm për formatimin e kompjuterit tuaj dhe instalimin dhe konfigurimin e Sistemit Operativ në kompjuterin tuaj.
  - Kursi zgjat së paku 1 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 75 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 2 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  10. ANALIZAT STATISTIKORE, ANKETAT [SPSS IBM]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik dhe i përgjithshëm për programin SPSS. Ky kurs përfshinë krijimin e një baze në SPSS dhe analizat statistikore. Hap pas hapi përmes këtij kursi ju do ta mësoni SPSS dhe do ta përbledhni, ekstraktoni, gruponi shënimet në grafika që lexohen dhe e japin informacionin që në shikim të parë.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të vijuar më lehtë kursin, rekomandojmë që ta merrni me vete llaptopin tuaj

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 112 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 3 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM
   

  11. PËRPUNIMI I ANKETAVE ME MS ACCESS [MS ACCESS]

  Periudha planifikuar e trajnimit: 15 janar 2016 - 15 prill 2016

  - Është kurs bazik dhe i përgjithshëm për MS ACCESS, duke përdorur edhe pak VBA skkriptim. Ky kurs përfshinë ndërtimin e një aplikacioni për regjistrimin dhe përpunimin e anketave. Hap pas hapi përmes këtij kursi ju do ta mësoni MS ACCESS dhe do ta ndërtoni një aplikacion për Anketa.
  - Kursi zgjat së paku 3 muaj, 3 herë në javë (e martë, e mërkurë, e enjte) nga 2 orë në ditë.

  - Për të vijuar më lehtë kursin, rekomandojmë që ta merrni me vete llaptopin tuaj

  - Për të filluar ky kurs numri minimal i kandidatëve duhet të jetë 5.
  - Çmimi i kursit për një muaj: 75 euro.

  - Deri tash kanë shprehur interesim: 67 kandidatë, përmes regjistrimit.


  REGJISTROHU PËR KËTË TRAJNIM